arrowRightarrowUpbenefitsGiftbenefitsPersonbenefitsPricebenefitsQuestionbreadcrumbsArrowcameracrossemailhelphotelhpAction1hpAction10hpAction11hpAction12hpAction2hpAction3hpAction4hpAction5hpAction6hpAction7hpAction8hpAction9infomapMarkerpaginationArrowratingHeartsearchshowMorestay

Všeobecné obchodní podmínky

1.      POJMY

1.1.   Provozovatel (dále jen „Provozovatel“) – Láznětour, s. r. o.

1.2.   Společnost Láznětour,s. r. o., adresa, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 271668, IČ: 05833779, se zabývá poskytováním pobytů pro klienty a prodejem dárkových poukazů konečným spotřebitelům. Webové stránky www.laznetour.cz jsou oficiální stránky společnosti Láznětour s. r. o.

1.3.   Ubytovací zařízení (dále jen „Dodavatel“) – vlastník/provozovatel ubytovací služby poskytující tuto službu zákazníkovi na základě smlouvy uzavřené mezi poskytovatelem a zákazníkem.

1.4.   Zákazník (dále jen „Zákazník“) – fyzická nebo právnická osoba objednávající si služby ubytovacího zařízení prostřednictvím provozovatele

 

2.      VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

2.1.   Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují smluvní vztahy mezi Provozovatelem a Zákazníkem při objednávání ubytovacích, lázeňských a wellness služeb a dárkových poukazů a dále mezi Provozovatelem a Dodavatelem při realizaci prodeje ubytovacích, lázeňských a wellness služeb poskytovaných Dodavatelem.

2.2.   Smluvní vztah mezi Provozovatelem a Dodavatelem se dále řídí podle smlouvy o zprostředkování uzavřené mezi Provozovatelem a Dodavatelem a podle aktuálně platného ceníku Dodavetele (dále jen „Ceník“).

2.3.   Tyto Všeobecné obchodní podmínky budou použity v případě, že ve smlouvě mezi Provozovatelem a Dodavatelem nebude uvedeno jinak. Jednotlivé body VOP lze změnit nebo vyloučit ve smlouvě.

2.4.   Pro Smluvní vztahy mezi jednotlivými Smluvními stranami je rozhodné právo České republiky.

 

3.      ROZHODNÉ PRÁVO

3.1.   Smluvní vztahy mezi všemi stranami se řídí právním řádem České republiky.

 

4.      OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1.   Osobní údaje Zákazníka budou využity pouze pro účely plnění dohodnuté smlouvy a objednání služeb, které jsou ve smlouvě uvedeny.

4.2.   Zákazník poskytnutím svých osobních údajů dává Provozovateli souhlas s využitím jeho údajů pro interní záležitosti. Pojmem interní záležitosti je myšleno zasílání obchodních nabídek. Tento souhlas se ruší písemnou žádostí Zákazníka.

4.3.   Osobní údaje jsou shromažďovány zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky a nařízení Evropského parlamentu a Rady (Eu) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně údajů a o volném pohybu těchto údajů. Informace o ochraně osobních dat naleznete zde.

 

5.      DÁRKOVÝ POUKAZ

5.1.   Dárkový poukaz je možné zaslat klientovi na uvedenou korespondenční adresu, kdy je poukaz zaslán nejpozději druhý pracovní den po upřesnění objednávky mezi Zákazníkem a Provozovatelem. Dárkové poukazy jsou zasílány prostřednictvím České pošty. Za služby České pošty nenese Provozovatel žádnou zodpovědnost.

5.2.   V případě, že klient chce dárkový poukaz zaslat na emailovou adresu, dárkový poukaz je zaslán nejpozději druhý kalendářní den po upřesnění objednávky mezi Zákazníkem a Provozovatelem.

5.3. Dárkový poukaz slouží pouze na výběr lázeňského nebo wellness pobytu z aktuální nabídky na webových stránkách www.laznetour.cz, dle volných kapacit zařízení.

5.4. Platnost dárkového poukazu nominální hodnoty je stanovena na 1 rok ode dne vydání.

5.5. Dárkový poukaz je nevratný a nelze za něj požadovat finanční náhradu. 

 

6.      CENY

6.1.   Ceny uvedené na webových stránkách Provozovatele jsou smluvní a řídí se ceníkem poskytnutým Dodavatelem.

6.2.   Provozovatel si ceny nenavyšuje.

6.3.   Před závazným potvrzením objednávky, Provozovatel informuje Zákazníka o konečné ceně, která se již nemění. Změna ceny je možná po změně požadavků klienta.

 

7.      PLATBA

7.1.   Platbu za objednané služby poukazuje Zákazník na účet Provozovatele 5833779111/2010. Celá částka musí být uhrazena před pobytem klienta. Úhrada je možná bezhotovostním převodem nebo složením hotovosti na účet.

7.2.   Informace o platbě a termínu splatnosti budou zaslány klientovi na jeho emailovou adresu, popřípadě na uvedenou korespondenční adresu, formou objednávky.

 

8.      STORNO PODMÍNKY

8.1.   Storno podmínky se řídí storno podmínkami danými jednotlivými Dodavateli.

8. 2. Při zrušení nebo změně rezervace bude účtován administrativní poplatek 1000 Kč/osoba.

 

9.      REKLAMACE

9.1.   Reklamace kvality ubytovacích a jiných služeb se provádí přímo u Dodavatele.

9.2.   Reklamace služeb Provozovatele jsou možné písemně a to na adrese sídla Láznětour s. r. o., Paderlíkova 545, 25216, Nučice.

 

10.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. Tyto VOP vstupují v platnost dne 23. 5. 2018

10.2. Platnost těchto VOP může být mezi Zákazníkem a Provozovatel měněna pouze písemnou formou

10.3. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit VOP. Tyto změny musí být provedeny pouze písemnou formou

Kontakt

LázněTour s. r. o.

+420 311 670 019
+420 604 148 481

[email protected]
www.laznetour.cz