arrowRightarrowUpbenefitsGiftbenefitsPersonbenefitsPricebenefitsQuestionbreadcrumbsArrowcameracrossemailhelphotelhpAction1hpAction10hpAction11hpAction12hpAction2hpAction3hpAction4hpAction5hpAction6hpAction7hpAction8hpAction9infomapMarkerpaginationArrowratingHeartsearchshowMorestay

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů ve společnosti Láznětour s. r.o., IČO 05833779 patří od počátku mezi priority. Zde naleznete informace týkající se zpracování osobních dat naší společností.

1.    JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

2.    PROČ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

Vámi uvedené údaje jsou potřebné pro plnění smlouvy a tím souvisejících povinností. Osobní údaje získáváme na základě:

ÚDAJE ZÍSKANÉ A ZPRACOVÁVANÉ NA ZÁKLADĚ VAŠEHO SOUHLASU

Mezi údaje zpracovávané na základě Vašeho souhlasu patří používání Cookies.

Cookies jsou malé soubory skládající se z písmen a čísel, které se ukládají ve Vašem internetovém prohlížeči nebo ve Vašem zařízení. Ukládají se po při návštěvě našich webových stránek a udělení Vašeho souhlasu. Některé cookies nám umožňují sledovat vaše aktivity během prohlížení našeho webu v době od jeho otevření do zavření. Po uzavření prohlížeče dojde k automatickému vymazání souborů. Jiné Cookies v zařízení zůstanou a aktivují se opětovném otevření stránky, která je vytvořila.

Cookies nám pomáhají:

Cookies jsou nepostradatelné pro správnou funkčnost webu. Pokud budou Vámi zablokovány, nemůžeme garantovat správnou funkčnost webu.

při návštěvě webových stránek laznetour.cz jsou zpracovávány údaje o chování na webu. tyto údaje se využívají k:

Údaje jsou doplňovány:

Výše uvedené osobní údaje jsou uchovávány po dobu neurčitou.

Další údaje získávané na základě Vašeho souhlasu mohou být požadovány v případě, že si přejete zajistit příspěvek na objednané služby od Vašeho zaměstnavatele. Jedná se o údaje vyžadované zaměstnavatelem a uváděné ve faktuře.

Převážně se jedná o:

Tyto údaje jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou, nejdéle však 10 let.

Dalším případem, kdy jsou požadovány osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, je objednání pojištění objednaných služeb. V tomto případě jsou požadována rodná čísla všech účastníků zájezdu. Údaje jsou dále předávány do systému pojišťovny Allianz.

ÚDAJE UCHOVÁVANÉ PRO POTŘEBY OBJEDNÁVKY (PRO PŘÍPAD PLNĚNÍ SMLOUVY)

Tento případ popisuje výše uvedený odstavec Údaje zpracovávané na základě Vašeho souhlasu a osobní údaje návštěvníků webu. Dále jsou pro potřeby vyřízení objednávky požadovány identifikační a kontaktní údaje na základě plnění smlouvy, které jsou potřebné pro:

Osobní údaje jsou požadovány jen v nezbytně nutné míře.

ZPRACOVÁNÍ A UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA ZÁKLADĚ OPRÁVNĚNÉHO ZÁJMU

V případě vytvoření objednávky uchováváme vaše identifikační a kontaktní údaje společně s údaji o vašich objednávkách. Údaje jsou uchovávány za účelem právních nároků a naší kontroly a evidence.

Dále se využívají k:

Údaje jsou uchovávány po dobu neurčitou s tím, že klient má právo požadovat vymazání. Společnost Láznětour s. r. o. je povinna údaje odstranit, a to nejpozději do 30 dnů od doporučení písemné žádosti ze strany klienta.

ZPRACOVÁVÁNÍ A UCHOVÁVÁNÍ NA ZÁKLADĚ PLNĚNÍ PRÁVNÍCH POVINNOSTÍ

Právní řád ČR ukládá povinnosti uchovávání identifikačních a kontaktních údajů o objednávkách. A to z důvodu:

Osobní údaje jsme za zákona povinni uchovávat po dobu 10 let.

NEWSLETTER

Vámi poskytnuté kontakty používáme pro zasílání akčních a výhodných nabídek. V každé takovéto zaslané zprávě máte možnost se ihned odhlásit v patičce newsletteru.

Tyto údaje zpracováváme po dobu neurčitou, tedy do doby než se z newsletteru odhlásíte.

3.    VAŠE PRÁVA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Právo na opravu chybných informací

Právo na přístup

Právo na námitku proti zpracování

Právo na přenesení

Právo na výmaz

Právo podat stížnost

Všechna výše uvedená práva, kromě práva podat stížnost, můžete uplatnit na našich kontaktních údajích, jejichž aktuální podoba je vždy uvedena na webu www.laznetour.cz.

Vaše žádost bude vyřízena v co nejkratší možné době, nejpozději však do jednoho měsíce. Budeme rádi, když nás v případě jakýchkoliv dotazů nebo nejasností budete kontaktovat a vše společně vyřešíme k Vaší spokojenosti.

4.    KDO ÚDAJE ZPRACOVÁVÁ A KOMU JE PŘEDÁVÁME

Vámi uvedené osobní údaje můžeme předávat dále:

5.    ZDROJE PRO ZISK OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Většinu námi zpracovávaných osobních údajů získáváme přímo od Vás při zadání objednávky, dotazu z webu nebo využití emailové či telefonické komunikace.

Dále jsou osobní údaje získávány sledováním Vašeho chování na našem webu.

Údaje je možné získat od třetí osoby, která zakoupí pro Vás služby formou dárkových poukazů nebo Vás uvede jako další osobu, která se pobytu zúčastní.

 

Kontakt

LázněTour s. r. o.

+420 311 670 019
+420 604 148 481

[email protected]
www.laznetour.cz